Avec l'Esperanto, le monde est notre pays
Dank'al Esperanto, la mondo estas nia lando
A gauche des informations sur l'Espéranto.
En la deskstra parto, por esperantistoj
La Basenkanto de Arkaŝono.

Karaj vizitantoj, vidu nian belegan landon "la Baseno de Arkaŝono"; lokita Sudeoste de la Francia, apud la Oceano Atlantiko. Sur la marbordo arĝentita laŭ la donita nomo kauze de siaj rebrilaj kaj arĝentaj ondoj.
La Golfeto de Arkaŝono lokas 60 km sudoste de Bordozo - fama regiono konita ankaŭ por siaj vinkasteloj, vitejoj kun grandaj vinoj.
Tie ĉi, esta granda turista regiono: Sia Duno, banaj plaĝoj el fajna sablo, ostrokulturaj parkoj, naturparkoj, ....10 enigmoj

10 enigmoj por ludi inter esperantistoj per ludo kun petoj kaj respondoj. Al ĉiu demando, oni povas nur respondi sole « Yes aŭ Ne »

1 : En ĉambro, tere, oni trovis mortitajn Romeon kaj Ĵulietan, medze akvoflako kaj fragmentaj de vitro. La ĉambro-fenestro estis malfermita.
Kio ĝi okazas ?

2 : Oni trovis malvivan  viron sur la dezerto. Li estis tute nuda kaj tenis pajlon en lia mano !!!

3: Junulo eniras en drinkejon kaj li iras al la verŝotablon por peti akvo-glason : la trinkeja servisto prenas rapide revolveron kaj celis la junulon. Tiu ĉi ekkrias « Dankon ! » kaj li eliras drinkejo.

4 : Viro alvenas medze trikitokampon kun dorsosako, kaj tuj mortiĝas.

5 : Oni trovis viron pendigitan en granda ĉambro. La pordo estis enfermita. La ĉambro estis tute malplena. Estis iom da akvo tere.
 
6 : La patro estas en karcero, la knabino ploros frunte hotelo, kaj la patrino estas ĝoja.

7 : Viro enfalas per la fenestro de lia domego por suicidi. Al la momento kiu li falas en la kavon.  Li aŭdas la telefonsonorilon kaj li bedaŭras fortege lian faron.

8 : Unu negrulo, vestita per vestoj tute nigraj, trairas malrapide la soŝeo. Al same momento, nigra limuzino, sen lumoj, aperas  rapidege el vojturno. kolusio sajnas ne evitabla. Dume la kondikisto sukcesas ĝin eviti. Kiel ebliĝas ?
 
9 : Leono pilotas lia avion. Li sekvis aŭton sed li ne povas ĝin depasi.

10 : Sinjoro Alberto estas tre malfeliĉa. Li estas vitristo. Tio tago, li regardis tra la fenestro de la 30a etaĝo. Poste li malfermis la fenestron kaj salti tra la fenestron. Li estas sana tiam ke nenio povis amortizi lian falon.