Avec l'Esperanto, le monde est notre pays
Dank'al Esperanto, la mondo estas nia lando
A gauche des informations sur l'Espéranto.
En la deskstra parto, por esperantistoj
La Basenkanto de Arkaŝono.

Karaj vizitantoj, vidu nian belegan landon "la Baseno de Arkaŝono"; lokita Sudeoste de la Francia, apud la Oceano Atlantiko. Sur la marbordo arĝentita laŭ la donita nomo kauze de siaj rebrilaj kaj arĝentaj ondoj.
La Golfeto de Arkaŝono lokas 60 km sudoste de Bordozo - fama regiono konita ankaŭ por siaj vinkasteloj, vitejoj kun grandaj vinoj.
Tie ĉi, esta granda turista regiono: Sia Duno, banaj plaĝoj el fajna sablo, ostrokulturaj parkoj, naturparkoj, ....samedi 6 février 2016

La centjaro de Pedro en la urbodomo.....

Memorebla kaj aparta tago, hodiaŭ ni festas la centajaron de Pedro :
Unue, ni rendevuas  je la 12a en la akceptejo de la urbodome, jam multaj geamikoj estas en la salono, iuj estas lokaj esperantistaj geamikoj kaj ankaŭ de Gironda Asocio, aliaj ne esperantistaj geamikoj. Tuta lia familiano estas tie. Ni estas pli ol 50 . Estas medze ankaŭ granda tablo kiu estas preta por la aperitivo.
Pedro alvenas, li sidiĝas antaŭ la tablo, medze la salono, ĉiu venas lin saluti, kaj lin gratuli por sia datreveno. Oni vidias siajn ĝojajn okulojn, kaj kontenta revidante malnovajn amikojn, liaj gepranepoj sidigas sur liajn genuoj. 


Poste, la urbestrino alvenas, ŝi  montras al Pedro la plezuron de partopreni al tiu festo. ŝi simple malaltigas por ke li povu pli facile aŭdi la paroladon, ŝi parolas kore pri lia vido, ekde lia naskiĝo, lia eniro en Francio, sa malagrabla kaj malfacila vivo kiel obliga laboristo ĝis la militfino,
Kiam li malkovris la Lingvon Esperanto, kian li konitiĝis su estonta edzino, poste lia vivo  kiel ostrabredisto, kiam li konigis la Esperanton al la Urbestro, poste la kreado de la Asocio, kaj ĉiujare la partopreno ĉe la ostra foiro. 
  
Bernard kaj Mireille parolas samtempe Esperante kaj France pri lia esperantisto vivo. Kiam esperantista makiso malkovrigis al li la lingvon Esperanto, pri liaj korespondantoj el malsamaj nacioj, liaj diplomoj, la multaj naciaj kaj internaciaj kongresoj, ĝis tiuj lastaj jaroj

Poste, Elvezio kiel prezidento de Esperanto-Gironde partoprenas ankaŭ per bela, humora parolado (tradukita de Jean-Seb) : tie ĉi resume : ‘Eble, Pedro vi ne trovis perlon en viaj ostroj, sed vi estas por ni, nia perlo’Poste kune, ni kantas la ‘Kanton de la Basseno (france), kaj la esperantan hymnon 'La Espero.

La Urbestrino  donacas al Pedro : Belan kaj Ilustratan libron pri la 'Bassin d'Arcachon,  kaj medalon por igi lin kiel honorurbano


Agrabla honorvino finigas tiun akcepton. Ĵurnalisto ĉe la TVBA (Televido de la golfeto) registras la ceremonion.

Dum Pedro reiras hejme, ni estas 26 por tagmanĝi en la restauracio apud la haveneto ‘Canal’. Poste la restoracio, ni veturas  ĝis la domo de Pedro.  

Tie, ni retrovas Pedro'n kaj sian familianon. Sur la tablo, granda krema kuko atendas nin. Ni oferas al Pedro, ceramikan logon de la asocio; poste malnova amiko ekde 1959, parolas pri ilia juna tempo. Poste Pedro forblovas la lumitaj candelojn de la kuko. Gustumante nian kukparton, ni levas nian ĉampanglason je la sano de Pedro. Fine, ni kunkantas 4 kantetojn kun la kompanoj.

Ofte, dum tiu tago  ni vidis ofte kelkajn larmojn elfluis el la okuloj de Pedro. Li estis inda je tiu honoro.
Ankoraŭ oja Datreveno, Kontenta Centjaro ! ". ni dankas vin kore.

 
Ceramika logo, donaco de asocionoj
La donacoj de la urbestrino : 
 La libro "le Bassin d'Arcachon"
La medalo de la Urbo, 
Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire